Stránka 1 z 1

Nastavení melodie příchozí SMS

Napsal: 29 pro 2018 10:15
od vasekpetr1
Nešlo mi normálním postupem odlišit oznámení příchozí SMS od ostatních upozornění aplikací. V nastavení SMS tato volba není, v Nastavení Zvuků změníte upozornění pro všechny aplikace.
Pokud by se s tímto někdo také trápil, tak v uživatelské příručce na: sonymobile.com jsem našel tento postup:

Nastavení zpráv
Můžete změnit nastavení o zprávách a vybrat, zda chcete povolit doručenky.
Změna nastavení oznámení o zprávách
1 Ťukněte na položky Nastavení > Aplikace a oznámení > Informace
o aplikaci.
2 Ťukněte na položky Zprávy > Oznámení aplikace > Zprávy > Zvuk.
3 Vyberte možnost nebo ťukněte na ikonu a vyberte hudební soubor
uložený v zařízení.
4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost HOTOVO.
Můžete změnit úroveň důležitosti pro příjem zpráv s oznámením. Pokud je úroveň
důležitosti nastavena na hodnotu Nízká nebo Střední, nezazní žádné oznámení. Chcete-li
změnit úroveň důležitosti, ťukněte na položku Důležitost a vyberte požadovanou možnost.